Tentoonstelling van beeldende kunst is van het grootste belang voor de praktijk van kunst, niet alleen omdat het de kunstenaar een mogelijkheid biedt om het publiek te ontmoeten, maar ook omdat het de kunstenaar buiten de grenzen van zijn/haar directe oefenomgeving promoot. Het concept van kunsttentoonstelling in de hedendaagse Nigeriaanse kunstkring kan echter alleen worden begrepen als men het standpunt van de exposerende kunstenaar kent. Als kunsthistoricus heb ik door mijn voortdurende interactie met kunstenaars door de jaren heen twee soorten kunstenaars kunnen identificeren met verschillende benaderingen, percepties en opvattingen over tentoonstellingen.